HANDBOK I LASTSÄKRING

Lastning ochsäkring av gods i lastbärare för olika transportslag

Handbok i Lastsäkring vänder sig till alla i transportkedjan som på något sätt är involverade i lastning och säkring av gods. Innehållet är baserat på IMO/ILO/UN ECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden) och European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport (EU BPG). Boken kan användas som uppslagsverk eller som undervisningsmaterial.

Innehåll

Handbok i Lastsäkring är indelad i 15 kapitel som följer det förslag på ämnesområden som CTU-koden anger. Boken täcker bl.a. följande områden:

Ansvar

Lastbärare

Konsekvenser av bristfällig lastsäkring och ansvarsfrågor.

Krav, dimensioner och användningsområden för olika typer av lastbärare.

Påkänningar

Lastsäkringsutrustning

Dimensionerande påkänningar för olika transportslag.

Styrka, märkning och användning av olika typer av lastsäkringsutrustning.

Allmänna principer

Gods som kräver särskild teknik

Faktorer som påverkar hur godset rör sig och generella tekniker som används för att säkra last.

Detaljerade anvisningar för gods som kräver speciell teknik. 

Köp tillgång nu

Tillgång för 2 dagar

Tillgång för 1 år

Tillgång för 3 år

25 SEK

300 SEK

600 SEK