Lastning och

säkring av gods i lastbärare för olika transportslag

Handbok i Lastsäkring vänder sig till alla i transportkedjan som på något sätt är involverade i lastning och säkring av gods. Innehållet är baserat på IMO/ILO/UN ECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden) och European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport (EU BPG). Boken kan användas som uppslagsverk eller som undervisningsmaterial.

HANDBOK I LASTSÄKRING

Innehåll

Handbok i Lastsäkring är indelad i 15 kapitel som följer det förslag på ämnesområden som CTU-koden anger. Boken täcker bl.a. följande områden:

Konsekvenser av bristfällig lastsäkring och ansvarsfrågor.

Ansvar

Dimensionerande påkänningar för olika transportslag.

Påkänningar

Faktorer som påverkar hur godset rör sig och generella tekniker som används för att säkra last.

Allmänna principer

Krav, dimensioner och användningsområden för olika typer av lastbärare.

Lastbärare

Styrka, märkning och användning av olika typer av lastsäkringsutrustning.

Lastsäkringsutrustning

Detaljerade anvisningar för gods som kräver speciell teknik. 

Gods som kräver särskild teknik

Tillgång för 2 dagar

25 SEK

Tillgång för 1 år

300 SEK

Tillgång för 3 år

600 SEK

Köp tillgång nu